Wat is permacultuur?

Hierover schreef ik ook een eboek, dat je cadeau krijgt bij een inschrijving op de eveneens kostenloze Seizoenstips van Stichting Permacultuur Onderwijs

Verschillende kortere en langere antwoorden op de vraag,   wat is permacultuur?

Permacutuur is veranderen / herontwerpen zodat een permanente cultuur kan ontstaan.

Permacultuur is breed toepasbaar, maar waar meer specifiek gericht op voedselteelt (haar oorsprong) is een korte definitie: Voedselteelt in een ecosystemisch verbonden polycultuur.

Permaculture gives us a toolkit for moving from a culture of fear and scarcity to one of love and abundance”

“Permaculture is: common sense in a world where sense is no longer common”. Common sense is very uncommon.

Permacultuur is veel breder dan moestuintjes. Het is een set ontwerpprincipes en technieken binnen een ethisch kader.

Permacultuur is leren van de natuur …

… met als doel te voorzien in menselijke behoeften terwijl we de gezondheid van ecosystemen verbeteren of in stand houden.

We doen dit door de natuur als model te nemen voor het ontwerpen van onze huizen, tuinen, boerderijen, bossen, economieen, steden en dorpen. Permacultuur is met andere woorden een ontwerpwetenschap met een basis in de 3 ethische principes, zorg voor de aarde, zorg voor de mensen, eerlijk delen.

Permacultuur is leven in het besef onderdeel te zijn van de natuur.

What is permaculture?

A more current definition of permaculture, which reflects the expansion of focus implicit in Permaculture One, is ‘Consciously designed landscapes which mimic the patterns and relationships found in nature, while yielding an abundance of food, fibre and energy for provision of local needs. People, their buildings and the ways in which they organise themselves are central to permaculture. Thus the permaculture vision of permanent or sustainable agriculture has evolved to one of permanent or sustainable culture. https://holmgren.com.au/about-permaculture/

Zorg voor de aarde, zorg voor de mens en eerlijk delen

Permacultuur betekent met de natuur meewerken in plaats van ertegenin. Een mooie (moes)tuin kan bijvoorbeeld tegelijkertijd een natuurgebiedje zijn, waar de bodemvruchtbaarheid stijgt in plaats van afneemt. Een plek waar vogels nestelen, vruchten rijpen, vlinders fladderen en bloemen bloeien. Een biodiverse plek die zorgt voor overvloed.
Bezig zijn met permacultuur betekent ook ervoor kiezen onderdeel van de oplossing te zijn.

Ook onderdeel van de oplossing zijn in plaats van deel van het probleem? Dan is permacultuur misschien wat voor jou. Als je een eerste indruk wilt krijgen van permacultuur raad ik je aan in elk geval de BBC-documentaire “A farm for the future” van Rebecca Hosking & Tim Green te kijken – klik hier voor deze film, een versie met Nederlandse ondertiteling is te bestellen bij TransMoves, een dvd in hoge resolutie (eerder stond die ook online maar de BBC is steeds bezig online versies te verwijderen).
We only have so much energy. We either spend it fighting what we think to be wrong or we use it to create a better way? I choose the latter.
@Rebecca Hosking
Permacultuur is ook een ontwerpwetenschap gebasseerd op ethiek, zorg voor de aarde, zorg voor de mens, eerlijk delen. Geoff Lawton
Op dit moment betekent permacultuur  veel verschillende dingen voor  veel verschillende mensen.  Wil je daar meer over weten? Onderaan deze pagina is meer informatie te vinden over de internationale definitiediscussie.
& Sinds Maart 2014 verschijnt de reeks Permacultuur is!  via diverse media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn  Verzorgd door mijzelf en mijn collega Lucas Brouns, ook  van de Stichting Permacultuur Onderwijs.

Derde weg

Mensen gaan er vaak van uit dat je dingen maar op 2 manieren kunt doen, door er een heleboel fossiele brandstoffen tegen aan te gooien of door gezwoeg, slavenarbeid.
Permacultuur gaat over een derde manier om dingen te doen, door zoveel mogelijk werk ‘eruit te ontwerpen’. Zowel menselijke arbeid als fossiele brandstoffen.
Het ontwerpen van een opensource traktor (http://opensourceecology.org/), die door boeren zelf gerepareerd en gebouwd kan worden en daardoor veel minder afhankelijkheid van financiers met zich meebrengt kan een zeer zinnig project zijn, maar permacultuur kijkt ook verder dan dat. Rebbeca Hosking van Wolf tree Farm is bijvoorbeeld haar familieboerderij zo aan het herontwerpen dat ze geen trekker meer nodig heeft. In Permaculture Magazine doet ze regelmatig verslag van haar belevenissen.

Permacultuur is een manier van denken

Permacultuur is een manier van denken, geen lijst met voorschriften of keurmerk, het enige dogma van permacultuur lijkt wel te zijn dat er geen dogma’s zijn.

Concreet

Hoe kunnen we nu voedsel, bouwmaterialen e.d. produceren terwijl we de gezondheid van ecosystemen vergroten? Bijvoorbeeld door middel van “Restoration Agriculture”.
In het boek Restoration Agriculture van Mark Shepard staat dit uitgebreid beschreven. (De Nederlandse vertaling is pas verschenen.) Shepards gemengde boerenbedrijf (met voedselbossen waarin dieren grazen) herstelt ecosystemen terwijl het voedsel en bouwmaterialen produceert en ook economisch gezond is.
Een ander voorbeeld is te zien in deze 30 minutenfilm over de Krameterhof van Sepp en Jozef Holzer.

Op deze manier kan permacultuur bijdragen aan het oplossen van de huidige crises.

Deze crises zijn voor de grondleggers van permacultuur, Bill Mollison en David Holmgren, aanleiding geweest permacultuur te ontwikkelen. Zij hebben na observaties van oerbossen in Tasmanië en andere natuurstudie, permacultuurontwerpprincipes afgeleid.

Als je bijvoorbeeld kijkt naar een natuurlijk bos, dan is daar een systeem van ecologische principes aan het werk.

Er zijn diverse definities van permacultuur. De kortste die ik ken is:  Permacultuur is leren van de natuur.

We doen dit door de natuur als model te nemen voor het ontwerpen van onze huizen, tuinen, boerderijen, economieën, bossen, steden en dorpen.

Dit stuurt op gesloten kringlopen, werken met de natuur mee, i.p.v. ertegenin.

Permacultuurethiek volgens Patrick Whitefield

At the heart of permaculture is a desire to do what we believe to be right, to be part of the solution rather than part of the problem, in other words a sense of ethics. The ethics of permaculture can be summed up as: Earth Care, People Care, Fair shares. Patrick Whitefield.

The aim of permaculture is to make our lives more sustainable and more productive while reducing the work and energy required. We do this by taking natural ecosystems as the model for designing our houses, gardens, farms, woodlands, towns and villages.  Patrick Whitefield

David Holmgren over permacultuur

David Holmgren is 1 van de grondleggers van permacultuur, hij vroeg zich in zijn studententijd in de jaren ’70 af hoe je ecologie, landschapsarchitectuur en landbouw elkaar zou kunnen laten kruisbestuiven.

David Holmgrens uitleg over wat permacultuur is en waar de ethische principes vandaan komen is hier te vinden.
http://www.youtube.com/watch?v=JUA0204Ddcs    David Holmgren on what permaculture is.

Overspecialisatie 1 van de uitdagingen van de huidige tijd

Er is tegenwoordig steeds meer specialistische kennis beschikbaar, maar  aan de andere kant hebben de meeste mensen nauwelijks geleerd om uit te zoemen en naar het geheel te kijken.  Ik denk dat permacultuur een positieve bijdrage kan leveren aan het vinden van evenwicht op dit vlak. Permaculturisten zijn doorgaans generalisten die goed kunnen uitzoemen en kijken naar het geheel. Meer lezen over overspecialisatie kan op deze pagina: http://marankespoor.nl/overspecialisatie/

Waarom zijn er zoveel verschillende definities van permacultuur ?

Permacultuur is behoorlijk in opkomst. Allerhande duurzame pioniers werken aan oplossingen voor de huidige crisis. Hierbij wordt het denken en werken buiten bestaande kaders niet geschuwd. Allerhande creatieve denkers en doeners leveren hun bijdrage aan een noodzakelijke paradigmashift.

In de diverse buitenlanden (bijv. Australië, Engeland, de VS) gebeurt er op permacultuurgebied al veel meer dan in Nederland. Dit heeft geleid tot verschillende definities van permacultuur. Om een goed beeld te krijgen raad ik u liberationecology.org aan. De auteur van deze site is aan het promoveren op permacultuur en startte onlangs een internationale discussie om de definitie aan te scherpen.

Doel van permacultuur:

Voorzien in menselijke behoeften terwijl we de gezondheid van ecosystemen verbeteren of in stand houden. Ons leven duurzamer en produktiever maken, terwijl we de benodigde energie & werk verminderen.

Van de natuur afgeleide Ontwerpprincipes & Ethische principes, zorg voor de aarde, zorg voor de mens, en eerlijk delen, stellen de mensen in staat overal ter wereld duurzame ecosystemen na te bouwen.

Een andere definitie van permacultuur die ik veel gebruik is: Permacultuur is een ontwerpsysteem dat natuurlijke ecosystemen nabouwt met een functie voor de mens.

Hoewel permacultuur vaak stuurt op herlokalisering en schaalverkleining, kun je permacultuurtechnieken gebruiken op elke schaal.  Concrete voorbeelden staan op de linkjes pagina.

Permacultuurcursussen zijn doorgaans opleidingen waarin u naast ontwerpen volgens de permacultuurprincipes, kennismaakt met de diverse aspecten van duurzaamheid, in de breedste zin van het woord. Deze opleidingen zijn gericht op het vergroten van uw “ecoliteracy”. Permacultuur is bedoeld voor iedereen. Uiteraard zijn niet alle cursussen exact hetzelfde het is dus van belang een cursus te zoeken die bij u past.

Hoe vind ik een permacultuurcursus die bij mij past?

Meer veelgestelde vragen worden beantwoord op de veelgestelde vragen pagina.

Deze pagina blijft in aanbouw,  Panta Rhei…

permacultura_logo_crop4_phatch